بلاگ 365 » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

بلاگ 365

گاهی در طول زندگی به افرادی برمی خوریم
که مسیر زندگی یمان را تغییر می دهند.
آن ها هم چون آیینه هایی عمل می کنند
که گویی حقیقت را در بستر خود دارند.
آنان با شفافیتی که زلالمان می نماید
آن چه که ما باید ببینیم را نمایان می کنند.
این امکان به واسطه روح بی آلایش آنان امکان پذیر است …
از قدرت تاثیرگذاری خودت بر زندگی اطرافیانت غافل نباش،
هم چنان که خیلی ها توانستند
آیینه ای برایت باشند تو نیز آیینه دیگران شو .
شفاف باش و آرام …
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی