بلاگ 368 » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

بلاگ 368

دوست عجب امنیت خوبی ست
می توانی با او خودت باشی
لازم نیست نقش بازی کنی
می توانی دردهایت را هر چقدر ناچیز هر چقدر گران،
بی خجالت با او در میان بگذاری!!
از عاشقی هایت
از غم و غصه هایت
دوست انتخاب آزاد توست، اختیار توست
نامش رادر شناسنامه ات نمی نویسند
نامت را در شناسنامه اش نمی نویسند
اما با هم عهد دیرین می بندید!!
دوست عرف نیست
عادت نیست
معذوریت نیست
دوستی از هر نسبتی مبراست
دوست سایبان آدمی است
تا خستگی هایت را در زیر درخت آرامشش به فراموشی بسپاری!!
❥ " دوست یعنی بهترین رویداد زندگیت" ❥
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی