بلاگ 372 » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

بلاگ 372

شاید این یک تعصب باشد
ولی من باورنمیکنم که انسانی؛
علت صعودش به قله رادیدن منظره ی اطراف بیان کند
هیچکس سختی کوهستان را برای دیدن یک منظره تحمل نمیکند.
قله؛تنها جایی بر کوهستان نیست . قله در قلب و ذهن ما جای دارد .
قله ؛ پاره ای از یک رویاست که به حقیقت می پیوندد
و مدرکی مسلم بر این است که زندگیمان بامعناست
قله نشانی ازآن است که میتوانیم باقدرت اراده و توان جسممان ؛
زندگی را به آنچه میخواهیم
و آنچه دستانمان قدرت خلق آن رادارند؛ تبدیل کنیم "
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی