💕bano-iran💕[کاربر نقره ای]
از on 28 خرداد, 1398
17 views

💕roza-rezvani💕
بیا که در غم عشقت مشوشم بی تو بیا ببین که در این غم چه ناخوشم بی تو شب از فراق تو می‌نالم ای پری رخسار چو روز گردد گویی در آتشم بی تو دمی تو شربت وصلم نداده‌ای جانا همیشه زهر فراقت همی چشم بی تو اگر تو با من مسکین چنین کنی جانا دو پایم از دو جهان نیز در کشم بی تو پیام دادم و گفتم بیا خوشم می‌دار جواب دادی و گفتی که من خوشم بی تو... .
💕bano-irani💕

علی[ناظر سایت]
لایکک
1
1
28 خرداد, 1398
💕bano-iran💕[کاربر نقره ای]
ممنون...!!! داداشی
1
1
28 خرداد, 1398
امیر طاها
بسیار عالی
1
1
28 خرداد, 1398
💕bano-iran💕[کاربر نقره ای]
ممنون...!!!
1
1
28 خرداد, 1398
💕bano-iran💕[کاربر نقره ای]
ممنون...!!!زنده باشیدداداش ققنوس
1
1
28 خرداد, 1398