💕bano-iran💕[راهنمای سایت]
از on 28 خرداد, 1398
44 views

💕roza-rezvani💕
بیا که در غم عشقت مشوشم بی تو بیا ببین که در این غم چه ناخوشم بی تو شب از فراق تو می‌نالم ای پری رخسار چو روز گردد گویی در آتشم بی تو دمی تو شربت وصلم نداده‌ای جانا همیشه زهر فراقت همی چشم بی تو اگر تو با من مسکین چنین کنی جانا دو پایم از دو جهان نیز در کشم بی تو پیام دادم و گفتم بیا خوشم می‌دار جواب دادی و گفتی که من خوشم بی تو... .
💕bano-irani💕

علی[ناظر ارشدسایت]
لایکک
1
1
28 خرداد, 1398
💕bano-iran💕[راهنمای سایت]
ممنون...!!! داداشی
1
1
28 خرداد, 1398
امیر طاها
بسیار عالی
1
1
28 خرداد, 1398
💕bano-iran💕[راهنمای سایت]
ممنون...!!!
1
1
28 خرداد, 1398
💕bano-iran💕[راهنمای سایت]
ممنون...!!!زنده باشیدداداش ققنوس
1
1
28 خرداد, 1398