💕bano-iran💕[ناظر سایت]
از on 28 خرداد, 1398
69 views

💕roza-rezvani💕
بیا که در غم عشقت مشوشم بی تو بیا ببین که در این غم چه ناخوشم بی تو شب از فراق تو می‌نالم ای پری رخسار چو روز گردد گویی در آتشم بی تو دمی تو شربت وصلم نداده‌ای جانا همیشه زهر فراقت همی چشم بی تو اگر تو با من مسکین چنین کنی جانا دو پایم از دو جهان نیز در کشم بی تو پیام دادم و گفتم بیا خوشم می‌دار جواب دادی و گفتی که من خوشم بی تو... .
💕bano-irani💕

6 کاربر خوشش آمده
علی[ناظر ارشدسایت]
لایکک
1
1
28 خرداد, 1398
💕bano-iran💕[ناظر سایت]
ممنون...!!! داداشی
1
1
28 خرداد, 1398
امیر طاها
بسیار عالی
1
1
28 خرداد, 1398
💕bano-iran💕[ناظر سایت]
ممنون...!!!
1
1
28 خرداد, 1398
💕bano-iran💕[ناظر سایت]
ممنون...!!!زنده باشیدداداش ققنوس
1
1
28 خرداد, 1398