بلاگ 391 » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

بلاگ 391

ﻣﮕﺮ ﭼﻘـــﺪﺭ ﻋـُـﻤﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﮐﻪ ﺩلخور از هم باشیم

ﺁﺩﻣﯿﺰﺍﺩ ﺍﺳﺖ ﺩﯾﮕﺮ

ﺷﻮﺧﯽ ﺷﻮﺧﯽ ﻋﺎﺷـﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ

ﺑﯽ ﻓـﮑﺮ، ﻗﻠﺒﺶ ﺭﺍ ﺟﺎ می گـذﺍﺭﺩ

ﺟﺪﯼ ﺟﺪﯼ ﻣﯿﻤﯿﺮﺩ …

اما در ایـن میان ﮔﺎﻩ ﻣﯿﺘﻮﺍﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﺯﻧـﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﮔﺮﻓﺖ

ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ به پاس آشنایی ها , حرمتها را نگه داریم …
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی