بلاگ 393 » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

بلاگ 393

مادامی که سیب با چوب باریکش به درخت متصل است،
همه عوامل در جهت رشدش در تلاشند،
باد طراوتش میدهد،
آب رشدش میدهد،
و آفتاب به آن پختگی و کمال
اما به محض جدا شدن از درخت و جدایی از اصل،
آب آن را می گنداند،
باد پلاسیده اش میکند،
و آفتاب آن را پوسانده و طراوتش را میگیرد؛
برای ما آدمها تا وقتی در مسیر بندگی قدم بر میداریم
و دست و دلمان به ریسمان خدا گره خورده است ،
هر اتفاقی در زندگی رشدمان خواهد داد
و حتی زمین خوردن ها و افتادنها،
مقدمه صعود و تعالی بزرگ روح مان خواهد شد
دستتان در دستان پر مهر خدا…
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی