بلاگ 395 » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

بلاگ 395

آدم‌ زندگی می‌کند
انسان‌ زیبا زندگی می‌کند!
آدم‌ می‌شنود
انسان‌ گوش می‌دهد!
آدم‌ در فکر خویش است
انسان‌ به دیگران هم فکر می‌کند!
آدم‌ می‌خواهد شاد باشد
انسان‌ می‌خواهد شاد کند!
آدم‌ انتخاب کرده‌ که آدم بماند
انسان‌ تغییر کردن را پذیرفته‌ ، تا انسان شده است!
آدم‌ می‌تواند انسان شود
انسان‌ در ابتدا آدم بوده است!
آدم‌ها" آدم‌اند…انسان‌ها "انسان!
اما…
آدم یک "بودن" است و انسان یک "شدن"
انتخاب با خودشان است!
نیاز نیست انسان بزرگی بود ،
انسان بودن خود نهایتِ بزرگی ست.
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی