💕bano-iran💕[راهنمای سایت]
از on 8 مرداد, 1398
62 views

💕roza-rezvani💕
عشقم همه کس من..❣
دنیای صورتی من...❣
تو اومدی تمام من شدی عشقم❣
همنفس من شدی...❣
دنیای کوچیک من تبدیل کردی ❣
به دنیای بزرگ خودت...❣
تو ماه هستی تو شبای بدون ستاره من...❣
خورشید تابان من...❣
تااخرعمرم دوستدارم😘💕❣💕
💕bano-irani💕

ققنوس(ناظر ارشد سایت)
▂▃▄▅▇█▓▒░لایک░▒▓█▆▅▄▃▂
1
1
8 شهریور, 1398
💕bano-iran💕[راهنمای سایت]
ممــــــنــــــــون...!!!
1
1
28 شهریور, 1398