بلاگ 407 » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

بلاگ 407

بالکن کوچک خانه ها،
جهان بزرگ گلدان هایی است که آنجا زندگی می کنند؛
و در روزهای آفتابی هنگامی که پروانه ها دورشان حلقه بزنند
و صدای آواز گنجشک ها اطرافشان را پر کنند،
بهشت برایشان معنی می شود...
دنیا می تواند به همین قشنگی باشد.
این را مرد باغبان می گوید.
وقتیکه شاخه حسن یوسف را به گلدان دیگری قلمه می زند.
وقتیکه از یک ریشه نحیف یک گل مخملی کامل داشته باشی
معنی حرفش را بهتر می فهمی.
تنها باید بگذاری زمان بگذرد
و باور کنی که گذشت زمان داروی خیلی از درد های بی درمان است.
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی