بلاگ 408 » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

بلاگ 408

خطی کشید روی تمام سوال ها
تعریف ها معادله ها احتمال ها
.
خطی کشید روی تساوی عقل و عشق
خطی دگر به قائده ها و مثال ها
.
خطی دگر کشید به قانون خویشتن
قانون لحظه ها و زمان ها و سال ها
.
از خود کشید دست و به خود نیز خط کشید
خطی به روی دفتر خط ها و خال ها
.
خط ها به هم رسید و به یک جمله ختم شد
با عشق ممکن است تمام محال ها...
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی