راستش من یک عالمه سایت رو زیر رو کردم تا رسیدم به ایرپلین تیکت و حالا تونستم یک بلیط خوب برای سفرم تهیه کنم .
این بلیط قیمت خوبی داشته اما مشکلش چارتر بودن و ساعت بد پروازش بود .
نظر شما چیه ؟‌
لطفا سایت ها بهتر رو بهم معرفی کنید .