28 آبان, 1396 از در گیلان من
1 نقش
1 Liked
 خوششان آماده از این
ققنوس
آمدم ای شاه ، پناهم بده/خط امانی ز گناهم بده/ای حَرمَت ملجأ در ماندگان/دور مران از در و راهم بده/ای گل بی خار گلستان عشق/قرب مکانی چو گیاهم بده/لایق وصل تو که من نیستم/اِذن به یک لحظه نگاهم بده/ای که حَریمت به مَثَل کهرباست/شوق وسبک خیزی کاهم بده/تاکه ز عشق تو گدازم چو شمع/گرمی جان سوز به آهم بده/لش...نمایش بیشتر