فروردین 26, 2016 از
5 بار پخش
∀ℒЇ ℝℰℤѦ
با قلب خسته تا کی کلنجار تو میری
جوون دلم رو داری به تکرار میگیری
سر کن دلترو رو برگ قلبم دوباره
با حکم چشمات میشی تو سهمم ستاره
تورو دوست داره...
ادامه ...