24 فروردین, 1396 از
15 نقش
ĦѦღi∂ɛн(مدیر
اهنگت برای من نخوندش
محیــا (ناظـر)
فکر کنم قسمت موزیک ایراد داره. چون برا من خوند برا تو نه.
محیــا (ناظـر)
خوبه اسمشو روش نوشتما
رویا(ناظرارشد
برا منم خوند ...زیباست