24 فروردین, 1396 از
15 نقش
ĦѦღi∂ɛн(مدیر
اهنگت برای من نخوندش
محیا(ناظر)
فکر کنم قسمت موزیک ایراد داره. چون برا من خوند برا تو نه.
محیا(ناظر)
خوبه اسمشو روش نوشتما
رویا(ناظرارشد
برا منم خوند ...زیباست
sirvan.kh
و من نیز