24 فروردین, 1396 از
13 نقش
ĦѦღi∂ɛн(مدیر
اهنگت برای من نخوندش
محیا(راهنما)
فکر کنم قسمت موزیک ایراد داره. چون برا من خوند برا تو نه.
محیا(راهنما)
خوبه اسمشو روش نوشتما
رویا(ناظر)
برا منم خوند ...زیباست
sirvan.kh
و من نیز