7 آذر, 1396 از
11 نقش
4 Liked
,  و 2 بقیه خوششان آماده از این
بیتا
لایک
ĦѦღi∂ɛн(مدیر ارشد)
همیشه یادم هست لبخندت چه کرده با قلبم
میباری به جان من نم نم میخواهی مرا ولی کم کم
ببر مرا گاهی آنجایی که دلبری کردی
عشقت را به قلبم آوردی دل دارد هوای شبگردی
یارم همه کس و کارم هوای تو دارم دوباره امشب
باید از آسمان بی وقفه بی امان باران ببارد امشب
یارم همه کس و کارم هوای تو دارم دوباره امشب
باید از آسمان...نمایش بیشتر
ĦѦღi∂ɛн(مدیر ارشد)
رضا تو عمرت یه اهنگ مشتی گذاشتی این بود
سحر
عااالی
✿↝.. રяҽżã..↜✿
ولی من خیلی با این اهنگها حال نمی کنم
ĦѦღi∂ɛн(مدیر ارشد)
من حال کردم باهاش و رقصیدم باهاش
✿↝.. રяҽżã..↜✿
مبارکه خخ
ĦѦღi∂ɛн(مدیر ارشد)
خخخخخخخخخخ تو روحت رضا