11 نقش
4 Liked
,  و 2 بقیه خوششان آماده از این
بیتا
لایک
ĦѦღi∂ɛн(مدیر روابط عمومی)
همیشه یادم هست لبخندت چه کرده با قلبم
میباری به جان من نم نم میخواهی مرا ولی کم کم
ببر مرا گاهی آنجایی که دلبری کردی
عشقت را به قلبم آوردی دل دارد هوای شبگردی
یارم همه کس و کارم هوای تو دارم دوباره امشب
باید از آسمان بی وقفه بی امان باران ببارد امشب
یارم همه کس و کارم هوای تو دارم دوباره امشب
باید از آسمان...نمایش بیشتر
ĦѦღi∂ɛн(مدیر روابط عمومی)
رضا تو عمرت یه اهنگ مشتی گذاشتی این بود
سحر
عااالی
✿↝.. રяҽżã..↜✿(ناظرارشد )
ولی من خیلی با این اهنگها حال نمی کنم
ĦѦღi∂ɛн(مدیر روابط عمومی)
من حال کردم باهاش و رقصیدم باهاش
✿↝.. રяҽżã..↜✿(ناظرارشد )
ĦѦღi∂ɛн(مدیر روابط عمومی)
خخخخخخخخخخ تو روحت رضا