14 آذر, 1396 از
10 نقش
9 Liked
,  و 7 بقیه خوششان آماده از این
فرشید
از 8شب نرو از 12 شب به بعد ما میریم بازی
hossein
نه داداشی.بابام دعوام میکنه.برو و این دام بر خروس دگر نه.خخخخخ
فرشید
سعدی منم با حافظ هم بازی بودم بیا با تو هم بازی کنم اونم تاب با زی
hossein
نه عزیزم.حافظ بهم گفت داستانو آدم عاقل از تجربه بقیه استفاده میکنه داداش
hossein
آره فرشید گفتم غارنشین بودم ی مدت
فرشید
نکنه از انسانهای نخستین هستی ؟؟؟بزار برم تو سیتم ببینم اسمت است یا نههه
hossein
نه تو کتاب جامع المزبزبات شیخ قهوه ای نوشته اسممو
فرشید
عجب کتابی !سعدی از این کتابها نداشته ؟؟؟
hossein
رو نکرده بود ترسیده بوددست زیاد بشه فرشید