14 آذر, 1396 از
10 نقش
9 Liked
,  و 7 بقیه خوششان آماده از این
فرشید
از 8شب نرو از 12 شب به بعد ما میریم بازی
سعدی
نه داداشی.بابام دعوام میکنه.برو و این دام بر خروس دگر نه.خخخخخ
فرشید
سعدی منم با حافظ هم بازی بودم بیا با تو هم بازی کنم اونم تاب با زی
سعدی
نه عزیزم.حافظ بهم گفت داستانو آدم عاقل از تجربه بقیه استفاده میکنه داداش
سعدی
آره فرشید گفتم غارنشین بودم ی مدت
فرشید
نکنه از انسانهای نخستین هستی ؟؟؟بزار برم تو سیتم ببینم اسمت است یا نههه
سعدی
نه تو کتاب جامع المزبزبات شیخ قهوه ای نوشته اسممو
فرشید
عجب کتابی !سعدی از این کتابها نداشته ؟؟؟
سعدی
رو نکرده بود ترسیده بوددست زیاد بشه فرشید