14 آذر, 1396 از
8 نقش
6 Liked
,  و 4 بقیه خوششان آماده از این
رها😜
نمیخونه
Ahmad
نه درسته مشکلی نداره
فرشید
میخونه .چقدر هم بلند میخونه
محیــا (ناظـر)
آهنگ زیبایی بود