3 اردیبهشت, 1396 از
3 نقش
roza-rezvani
تقدیم به دخترگلم که ازاعماق وجوددوستش دارم
محیا(ناظر)
الهی مامانی جونم فدات بشم من هزاران بوس از قلب مهربون و پاکت. واقعان ممنونم ازت. خیلی دوستت دارم خیلی
roza-rezvani
ایییییییییییییییین جمله ی منه دوستتدارم خیلی زیادفکرکردن اصلانمیخواد
محیا(ناظر)
رزا جونم من صیح کمی کسالت داشتم این مطلب رو تو ندیدم معذرت میخام دلگیر نباش از دست محیایی مرررررررسی
roza-rezvani
صبح منظورت کیه چکارکردی مگه؟
محیا(ناظر)
وسایل سنگین برداشتم ضربه دیده بود کمرم.
roza-rezvani
واس چه کارسنگین میکنی آخه