37 نقش
14 Liked
,  و 12 بقیه خوششان آماده از این
جمال فرهنگ(ناظر سایت)
حالا دخترت را می خواهی ترشی کنی مگر رزا خانم
💕roza-rezvani💕
میخی بگیریش
محیــا (ناظـر)
خخخخخخخخخخخخخ
جمال فرهنگ(ناظر سایت)
خوب می بینم تو این قدر سخت میگیری گفتم من اگر دختر میداشتم زود عروسش می کردم تا در جوانی نو دار بشم
💕roza-rezvani💕
تواگه دخترداشتی من اوجاقت کورمیکردم تادیگرچنین اشتباهی مرتکب نشوی شمادامادی رابخودحرام کردی چه رسدبه نوه دارشدن
جمال فرهنگ(ناظر سایت)
خیلی خشنی مامان رزا خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
💕roza-rezvani💕
حالابخندزمانی که صداش دربیادحالت میگیرم بیجاره جواد
جمال فرهنگ(ناظر سایت)
جواد با من نبودی که
محیــا (ناظـر)
خیلی خشن شده امروز خدا رحم کنه بهمون آقا جمال خخخخخخخخخخخخ
💕roza-rezvani💕
اره باتوبودم امابیچاره جوادچقدرقصه تورومیخوره
جمال فرهنگ(ناظر سایت)
جوادکیه نه الان خوب میشه محیانترس مهربونه
باران
لایک