21 آذر, 1396 از
43 نقش
14 Liked
,  و 12 بقیه خوششان آماده از این
جمال فرهنگ(ناظر سایت)
حالا دخترت را می خواهی ترشی کنی مگر رزا خانم
💕bano-iran💕
میخی بگیریش
ℳαнУα*ناظـر
خخخخخخخخخخخخخ
جمال فرهنگ(ناظر سایت)
خوب می بینم تو این قدر سخت میگیری گفتم من اگر دختر میداشتم زود عروسش می کردم تا در جوانی نو دار بشم
💕bano-iran💕
تواگه دخترداشتی من اوجاقت کورمیکردم تادیگرچنین اشتباهی مرتکب نشوی شمادامادی رابخودحرام کردی چه رسدبه نوه دارشدن
جمال فرهنگ(ناظر سایت)
خیلی خشنی مامان رزا خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
💕bano-iran💕
حالابخندزمانی که صداش دربیادحالت میگیرم بیجاره جواد
جمال فرهنگ(ناظر سایت)
جواد با من نبودی که
ℳαнУα*ناظـر
خیلی خشن شده امروز خدا رحم کنه بهمون آقا جمال خخخخخخخخخخخخ
💕bano-iran💕
اره باتوبودم امابیچاره جوادچقدرقصه تورومیخوره
جمال فرهنگ(ناظر سایت)
جوادکیه نه الان خوب میشه محیانترس مهربونه
Der Regen
لایک