37 نقش
14 Liked
,  و 12 بقیه خوششان آماده از این
جمال فرهنگ(راهنماسایت)
حالا دخترت را می خواهی ترشی کنی مگر رزا خانم
💕roza-rezvani💕
میخی بگیریش
محیــا (ناظـر)
خخخخخخخخخخخخخ
جمال فرهنگ(راهنماسایت)
خوب می بینم تو این قدر سخت میگیری گفتم من اگر دختر میداشتم زود عروسش می کردم تا در جوانی نو دار بشم
💕roza-rezvani💕
تواگه دخترداشتی من اوجاقت کورمیکردم تادیگرچنین اشتباهی مرتکب نشوی شمادامادی رابخودحرام کردی چه رسدبه نوه دارشدن
جمال فرهنگ(راهنماسایت)
خیلی خشنی مامان رزا خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
💕roza-rezvani💕
حالابخندزمانی که صداش دربیادحالت میگیرم بیجاره جواد
جمال فرهنگ(راهنماسایت)
جواد با من نبودی که
محیــا (ناظـر)
خیلی خشن شده امروز خدا رحم کنه بهمون آقا جمال خخخخخخخخخخخخ
💕roza-rezvani💕
اره باتوبودم امابیچاره جوادچقدرقصه تورومیخوره
جمال فرهنگ(راهنماسایت)
جوادکیه نه الان خوب میشه محیانترس مهربونه
باران
لایک