دی 2, 2016 از
3 بار پخش
آرش 1345
دل را اگر از حسین (ع) بگیرم چه کنم
بی عشق حسین (ع) اگر بمیرم چه کنم
فردا که کسی را به کسی کاری نیست
دامان حسین(ع) اگر نگیرم چه کنم
آرش 1345
:p68: :p62: :p62: :p72: :p72: :p72: :p62: :p62: :p68: