15 فروردین, 1396 از
3 نقش
رویا(ناظرارشد
چه قشنگه رزاااااااااااااااا دلم باز شد
roza-rezvani
به نیت توگذاشت بودم خداخدامیکردم برداری
رویا(ناظرارشد
ای جووون دلم....مرسی گل نازم
roza-rezvani
خخخخخ خواهش میکنم
امیر طاها
بزا منم نیت کنم ...صبر اله دا ...ی آهنگ می گوشم ب نیت رویا با اجازه شما ...!
roza-rezvani
خخخخ طلاکه پاکه چه منتش بخاکه شمام نیت کن