20 بهمن, 1396 از
8 نقش
6 Liked
,  و 4 بقیه خوششان آماده از این
reyhan(ناظر ارشد)
به به بسیار عالی
امیر طاها
ممنونم دا ...!
امیر3
لایییییییییییییک
امیر3
شاد لاوا امیر جان
امیر طاها
قربونت امیرجان ...!
MARYAM
عالیه من همیشه برامامانم می خونم اینو خخخ
امیر طاها
عافرین دختر خوب ...وخت کردی واسه ماهم بخون دا ...!
امیر3
بابا لامصب کاری میکردی بران که ............
امیر طاها
ایجانم ...جان چیکارکنم داداشم امربفرما ...!
امیر3
نوش جان خودت بفرما؟
امیر طاها
خخخخ ...من گوش بفرمانم امیرجان چیو نوش جان کنم داداشم ...؟؟؟
MARYAM
نع دگ این اهنگا فقط واس مخاطب خاصه خخ
امیر طاها
خو یکی دیگه برا مون بخون دا ...!