سید یاس کبود
February 11, 2018
0 views 15 plays

Description

سید یاس کبود
تقدیم به تمام عاشقان میهنم ـ جانم ـ عشقم ـ ایران عزیزم
reyhan(ناظرارشد)
ایران فدای اشک و خنده تو /عااالی
سید یاس کبود
فداتون
جمال فرهنگ(ناظر سایت)
ایرانی ام وفخر وافتخارم بر این است که زادگاه سرزمینم ووطنم وپاره تنم ایران عزیز وسربلند است پاینده باشی وطنم پاره تنم
سید یاس کبود
فدای اشک واهت ـ فدای دردهایت ایران من
جمال فرهنگ(ناظر سایت)
فدای صفایت وطنم فدای جانثارانت فدای عزتت فدای حرمتت فدای غیرتت فدای مردمت فدای وجب وجب خاک پاکت فدای همه عاشقان سینه چاکت
سید یاس کبود
احسنت
جمال فرهنگ(ناظر سایت)
تشکر سید عزیز ممنونم
امیر طاها
عالی بود سیدجان ...!
سید یاس کبود
ممنونم دوست وبرادرمن ـ ازشانس من امروز شیف کاری هستم ارزو داشتم منم درجمع این دریادلان حضورداشته باشم وعکس جانم فدای وطنم دستم بود
جمال فرهنگ(ناظر سایت)
سید جان شما الان در حال خدمت هستی خودش خدمتی دیگر به وطن پاک وعزیزمان ایران سربلند است خدا حفظت کند برادر عزیز سید محترم