17 فروردین, 1396 از
24 نقش
رویا(ناظر)
وااااااااااااای عالیع نامبر وان بی نظیرررررررررررر صدهزارتااااااااا لایک طاهاااااااا
امیرطاها
فدا مدا دا ...!
نیکان
باسع خودم گذاشته چقد تو جیگری پسر
رویا(ناظر)
خخخخخخخخخخخخ طاها باسع کی گذاشتی
امیرطاها
باسع رویای زیبا ...!
رویا(ناظر)
میسی طاها خیلی قشنگگگگگگگگگگگه
امیرطاها
فدا مدا ...!