27 تیر, 1396 از
13 نقش
امیرطاها
همیدهههههههههههههههههههههههههه ه ...ای نمیری تو ... !
امیرطاها
هی تو ...سیوش کن ...تا صبح گوش بده...!
reyhane(راهنما)
فکر کنم زبونش بند اومده
ĦѦღi∂ɛн(مدیر
تو روحت کشل پوست خیار گذاشتم رو صورتم خندیدم همش ریخت پایین فوشت دادم
reyhane(راهنما)
خخخخخخ چرا
امیرطاها
خخخخخخخخخخخخ ..تو خودت خیاری آبنباتی ...خخخخخخخخ ...!
ĦѦღi∂ɛн(مدیر
کشل فوووشت دادم
امیرطاها
ممنونتم داداش رضا ...!
امیرطاها
همیده جان همیده چرا فوشم دادی خو ...مگه عازار داری تو ...خخخخخخخ ...!