25 اردیبهشت, 1397 از
6 نقش
7 Liked
,  و 5 بقیه خوششان آماده از این
reyhan(ناظر ارشد)
صبر دل من سر اومده باز
مهتاب در اومد و نیومده باز
وای که انتظار می کشه منو
دل بی قرار می کشه منو
وای وای می کشه منو
آرزوی یار می کشه منو
منو پریشون می کنه
چشمامو گریون می کنه /عالی بود...نمایش بیشتر
arash
مرسی
رها😜
خیلیم داغون😁
arash
چرا دااغون
رها😜
چون رها میگه بگو باشه
arash
رها کیه
arash
زشته عمش؟
رها😜
عمه خودت زشته چشمم روشن
arash
من عمه ندارم
رها😜
پس خودت زشتی
arash
من عمه ندارم چند بار بگم
رها😜
خب خودت دیگه ای بابا
arash
عمه ندااااااااارررررررررم