27 اردیبهشت, 1397 از
2 نقش
سید یاس کبود
تقدیمتان باد
reyhan(ناظرارشد)
آقا سید حداقل ترجمش رو بزار خوب
سید یاس کبود
سلام ـ اونوقت مزه اش ازبین میره ـ
reyhan(ناظرارشد)
باشه
سید یاس کبود
مثل یه ستاره روشن وخاموش شدی ـ اخه من چیکارکردم فراموش کردی رفتی ـ بی تومن ترک دنیا کرده ام ـ نمیخوام ـ بی تومن این دنیارانمیخوام ـ یه قسمتی ازترانه