27 اردیبهشت, 1397 از
2 نقش
عاشق امام رضا
تقدیمتان باد
reyhan(ناظر ارشد)
آقا سید حداقل ترجمش رو بزار خوب
عاشق امام رضا
سلام ـ اونوقت مزه اش ازبین میره ـ
reyhan(ناظر ارشد)
باشه
عاشق امام رضا
مثل یه ستاره روشن وخاموش شدی ـ اخه من چیکارکردم فراموش کردی رفتی ـ بی تومن ترک دنیا کرده ام ـ نمیخوام ـ بی تومن این دنیارانمیخوام ـ یه قسمتی ازترانه