HEJAB-2

حجاب

13 دنبال کننده ها مذهبی
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کن
حجاب
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
اشتباه است قیاسِ رخ تو با گل ها ،،تو خودت دُر ، وسطِ پوشش "تقوا" هستی
4 Liked
,  و 2 بقیه خوششان آماده از این
حجاب
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
6 Liked
,  و 4 بقیه خوششان آماده از این
جمال فرهنگ(ناظر سایت)
حجاب عزت یک زن است وچادر جرمت دارد چادر عزت دارد چادر عفت دارد چادر مانند صدفی است که ګوهر با ارزشی را دورون خود ینهان کرده تا از چشم نامحرمان در امان باشد
حجاب
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
5 Liked
,  و 3 بقیه خوششان آماده از این
حجاب
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
4 Liked
,  و 2 بقیه خوششان آماده از این
حجاب
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
4 Liked
,  و 2 بقیه خوششان آماده از این
حجاب
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
5 Liked
,  و 3 بقیه خوششان آماده از این
حجاب
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
7 Liked
,  و 5 بقیه خوششان آماده از این
حجاب
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
5 Liked
,  و 3 بقیه خوششان آماده از این
حجاب
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
5 Liked
,  و 3 بقیه خوششان آماده از این
حجاب
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
نمایش بیشتر