7 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
7 آبان, 1396
سایز فایل:
345.7 kb
کیفیت:
500×625
نظرات:
3
بازدید ها:
1
چ کسی منتظر است ...
چ کسی چشم براه ...
چ خیال خوشی دارد ماه ...
ب خیالش ک از کوچه ما گذری خوهد کرد ...
ب دل غم زده تیماری خواهد کرد ...
دل طوفان زده زده عاشق می خواهد ...
منه ماتم زده رو آباد می خواهد ...
چ خیال خوشی دارد ماه ...!