17 اردیبهشت, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
17 اردیبهشت, 1396
سایز فایل:
20.83 kb
کیفیت:
500×541
نظرات:
2
{total} بازدید:
1
گاهی بِه هَمین سادِگی دِلی را می شِکَنیم دِلی کِه هَر لَحظِه بِه عِشقِ تو تَپیدِه