Let it Snow
18 اردیبهشت, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
18 اردیبهشت, 1396
سایز فایل:
22.45 kb
کیفیت:
400×150
نظرات:
4
{total} بازدید:
2
خوشا عاشقی خاصه وقت جوانی خوشا با پریچهرگان زندگانی به وقت جوانی بکن عیش؛ زیرا که هنگام پیری بُوَد ناتوانی جوانی و از عشق پرهیز کردن چه باشد ندانی، به جز جان گرانی جوانی که پیوسته عاشق نباشد دریغ است ازو روزگار جوانی فرخی سیستانی *** جوانی چنین گفت روزی به پیری که چون است با پیری ات زندگانی بگفت اندر این نامه حرفی است مبهم که معنیش جز وقت پیری ندانی تو بِهْ کز توانایی خویش گویی چه می پرسی از دوره ناتوانی؟ جوانی نکو دار کاین مرغ زیبا نمانَد در این خانه استخوانی متاعی که من رایگان دادم از کف تو گر می توانی، مَدِه رایگانی چو سرمایه ام سوخت، از کار ماندم که بازی است بی مایه بازارگانی از آن بُرد گنج مرا، دزد گیتی که در خواب بودم گهِ پاسبانی
جمال فرهنگ(را
روز جوان روز شو.ر روز حوب بودن در کنار جوانان با نشاط و شاداب که چون گل زیبا وباصفا هستند بر همه جوانان مبارک باد
محیا(ناظر)
مبارکه روزمون
roza-rezvani
مبارک مبارکه عزیزم مبارکه روزمان روزتان روزهمه جوانان ایران زمین مبارک