7 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
7 آبان, 1396
سایز فایل:
44.25 kb
کیفیت:
500×891
بازدید ها:
1
بعضی آدم ها را نمیشود داشت ....
فقط میشود یک جور خاصی دوستشان داشت .
بعضی آدم ها اصلا برای این نیستند . که برای تو باشند یا تو برای آن ها...
اصلا به آخرش فکر نمی کنی ...
آنها برای اینند که دوستشان بداری
آن هم نه دوست داشتن معمولی نه حتی عشق .
یک جور خاصی دوست داشتن که اصلا هم کم نیست ...
این آدم ها ...
حتی وقتی که دیگر نیستند هم ،
در کنج دلت
تا ابد
یه جور خاص
دوست داشته خواهند شد... .