18 اردیبهشت, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
18 اردیبهشت, 1396
سایز فایل:
26.96 kb
کیفیت:
500×463
{total} بازدید:
1
زندگی نام نکویی ست که خارش کردیم زندگی تجربه تلخ فراوان دارد ، اندازه ی یک عمر بیابان دارد . ما چه کردیم و چه خواهیم کرد در این…. فرصت کم ؟!