19 اردیبهشت, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
19 اردیبهشت, 1396
سایز فایل:
430.68 kb
کیفیت:
500×500
{total} بازدید:
1
پرسه های شاعرانه.......(من) اما پائیز... فصل خرمالوست فصل گَسِ تنهایی!!! فصل هزار چیزی است که یک جایش میلنگد شاید فصل هزار بهانه ی دیوانگی...