19 اردیبهشت, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
19 اردیبهشت, 1396
سایز فایل:
53.42 kb
کیفیت:
500×748
{total} بازدید:
1
بہ چشم هاےتو ایمان مے آورم گویے اینجا پایان دنیاست و تو... پیامبرے از نسل آینہ ڪہ رسالتش اش تڪثیر عشق بود در بند بند وجـــودم...