Let it Snow
20 اردیبهشت, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
20 اردیبهشت, 1396
سایز فایل:
16.79 kb
کیفیت:
213×480
{total} بازدید:
1
قبل از اینکه بخواهی در مورد من و زندگیم قضاوت کنی کفشهای مرا بپوش و در راه من قدم بزن از خیابان ها ، کوه ها و دشتهایی گذر کن که من کردم اشک هایی را بریز که من ریختم درد ها و خوشیهای مرا تجربه کن سال هایی را بگذران که من گذراندم .... روی سنگ هایی بلغز که من لغزیدم دوباره و دوباره برپا خیز و مجددا در همان راه سخت قدم بزن همان طور که من انجام دادم .... بعد آن زمان می توانی در مورد من قضاوت کنی!!!