Let it Snow
20 اردیبهشت, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
20 اردیبهشت, 1396
سایز فایل:
511.62 kb
کیفیت:
494×628
{total} بازدید:
1
زندگی یک پاداش است نه یک مکافات .. فرصتی است ... کوتاه تا ببالی ... بدانی ... بیندیشی بفهمی ... و زیبا بنگری ... ودر نهایت در خاطره ها بمانی .. پس زندگیت را خوب زندگی کن ...