7 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
7 آبان, 1396
سایز فایل:
4.31 kb
کیفیت:
294×171
بازدید ها:
1
ﺁﺩﻡ ﻫا
ﻫﺮﮔﺰ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ....
ﻓﻘﻂ ﻋﺎﺩﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﮐﻨﺎﺭﺷﺎﻥ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ...!
#ﺍﺭﻧﺴﺘﻮ_ﺳﺎﺑﺎﺗﻮ
3 Liked
,  و 1 نفر دیگر خوششان آماده از این