21 اردیبهشت, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
21 اردیبهشت, 1396
سایز فایل:
64.52 kb
کیفیت:
500×668
{total} بازدید:
1
برای مردم زندگی نکن! تباه میشوی … غمگین ترین آدم ها کسانی هستند که برداشتِ دیگران برایشان زیادی مهم است ...