21 اردیبهشت, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
21 اردیبهشت, 1396
سایز فایل:
59.02 kb
کیفیت:
500×753
{total} بازدید:
1
به اشکهایت بیاموز هر کسی ارزش گریستن ندارد. به گوشهایت بیاموز هر صدایی ارزش شنیدن ندارد. به قلبت بیاموز هر کسی ارزش تپیدن ندارد. و به روحت بیاموز که هر کسی ارزش خواستن ندارد.