Let it Snow
21 اردیبهشت, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
21 اردیبهشت, 1396
سایز فایل:
25.74 kb
کیفیت:
500×490
نظرات:
1
{total} بازدید:
1
خدایا شکرت مدام نعمت هایت به چشمم میخورد... شکر من کجا میتواند ذره ای از این نعمتهای تو را جبران کندمثل همیشه... کم میاورم در برابر خوبیهایت... من کجا و بزرگی این نعمات کجا... خدایا باز مثل همیشه شرمنده ام... شرمنده مهربانی ها و خوبی های مداومت... من کجا و این همه لطف و محبت کجا... خدایا زبانم قاصر است از گفتن و شمارش نعماتت... فقط هر چه می نگرم نعمت است و نعمت...
امیر طاها
الهی شکرت ...!