7 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
7 آبان, 1396
سایز فایل:
48.29 kb
کیفیت:
500×681
نظرات:
4
بازدید ها:
2
کاش میدانستم چه کسی خوشبختی را به دل پر دردم هدیه خواهد کرد؟
کاش میدانستم چه کسی پازل احساس مرا کامل خواهد کرد؟
کاش میدانستم قرار شب های بیقراریم چه کسی خواهد بود؟
کاش میدانستم دست های کدام فرشته نوازشگر تن خسته ام خواهند بود؟
کاش میدانستم کدام چشم ها انتظارم را به پایان خواهند رساند؟
کاش میدانستم چه کسی روز وداعم ، گریان بر بالینم خواهد بود؟
کاش میدانستم آرزوهایم بارور یا عقیم خواهند ماند؟
و کاش میدانستم ...
8 Liked
,  و 6 بقیه خوششان آماده از این
محمدرضا
لاااااااااااااایک
میلاد
یوزارسیف
الهام
هههههههههه کاشکی
میلاد
خخخخخخخخخ