22 اردیبهشت, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
22 اردیبهشت, 1396
سایز فایل:
64.4 kb
کیفیت:
720×712
{total} بازدید:
1
چون بت رخ توست، بت پرستی خوشتر چون باده ز جام توست، مستی خوشتر در هستی عشق تو چنین نیست شدم کان نیستی از هزار هستی خوشتر