23 اردیبهشت, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
23 اردیبهشت, 1396
سایز فایل:
40.48 kb
کیفیت:
479×479
{total} بازدید:
1
گفت : احوالت چطور است ؟ گفتمش : عالی است مثل حالِ گل .. حالِ گل در چنگِ چنگیز مغول ..!