23 اردیبهشت, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
23 اردیبهشت, 1396
سایز فایل:
21.04 kb
کیفیت:
398×372
نظرات:
2
{total} بازدید:
1
گفتم دوست دارم توباور نکردی جونما به پا میزارم توباور نکرد ی میگی تو برو برو دیگه نبینم تو را مگر من چه کردم عزیزم بگو چر ا دلم برات پر میزنه عزیزم کجا یی دوست دارم بگو عزیز کی میایی بیا مکن ای گل نازم مکن توجدایی خوب میدونی همیشه عزیز دل مایی