اکتبر 29, 2017 از
در این تصویر:
اضافه شد:
اکتبر 29, 2017
سایز فایل:
13.43 kb
کیفیت:
640×640
بازدید ها:
1
آتش به سفال برنهادی ز نخست
پس با خاکم به در برون رفتی چست
با این همه باد کبر کاندر سر تست
از آب سبو کی آیدم با تو درست
4 Liked
,  و 2 بقیه خوششان آماده از این