Let it Snow
23 اردیبهشت, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
23 اردیبهشت, 1396
سایز فایل:
75.94 kb
کیفیت:
500×750
نظرات:
1
{total} بازدید:
1
پیش ما سوختگان، مسجد و میخانه یکیست حرم و دیر یکی، سبحه و پیمانه یکی است اینهمه جنگ و جدل حاصل کوته‌نظریست گر نظر پاک کنی، کعبه و بتخانه یکیست هر کسی قصه شوقش به زبانی گوید چون نکو می‌نگرم، حاصل افسانه یکیست اینهمه قصه ز سودای گرفتارانست ورنه از روز ازل، دام یکی، دانه یکیست ره هرکس به فسونی زده آن شوخ ار نه گریه نیمه شب و خنده مستانه یکیست گر زمن پرسی از آن لطف که من می‌دانم آشنا بر در این خانه و بیگانه یکیست هیچ غم نیست که نسبت به جنونم دادند بهر این یک دو نفس، عاقل و فرزانه یکیست عشق آتش بود و خانه خرابی دارد پیش آتش، دل شمع و پر پروانه یکیست گر به سرحد جنونت ببرد عشق عماد بی‌وفایی و وفاداری جانانه یکیست