در این تصویر:
اضافه شد:
4 آبان, 1396
سایز فایل:
74.38 kb
کیفیت:
712×714
بازدید ها:
1
هرجا می روی گلستان میشود د لبر
دلهای شکسته خندان میشود د لبر
نشا ط دلها دو چندا ن میشود د لبر
نباشی هر دلی پریشان می شود دلبر
چشم عاشق نباشی گریان میشود دلبر
دل خسته من نبا شی نالان میشود دلبر
چو باشی دلها چون سبزه زاران میشود دلبر
گلستان عشق باشی غرق باران میشود دلبر