Let it Snow
24 اردیبهشت, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
24 اردیبهشت, 1396
سایز فایل:
32.37 kb
کیفیت:
500×858
نظرات:
1
{total} بازدید:
1
عکس و تصویر تــــقـصـیـر خــودم بـود کــه عـــــــــــاشــقـت شــدم وگـــرنـه هـیـــچ آدم عــاقـلـی دل بــــه فــــرشــــتــــه نـــمـی بـنـدد.............. تــــقـصـیـر خــودم بـود کــه عـــــــــــاشــقـت شــدم وگـــرنـه هـیـــچ آدم عــاقـلـی دل بــــه فــــرشــــتــــه نـــمـی بـنـدد..............