24 اردیبهشت, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
24 اردیبهشت, 1396
سایز فایل:
40.6 kb
کیفیت:
500×744
نظرات:
1
{total} بازدید:
1
عکس و تصویر ﺭﺍﺳﺖ ﺑﮕﻮ ! کجای ﺩﻟﻢ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ضیافت عشق ... ﺭﺍﺳﺖ ﺑﮕﻮ ! کجای ﺩﻟﻢ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ضیافت عشق ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﯽ ﺍَﻡ ؟ ﺑﺒﯿﻦ ! ﺗﻤﺎﻡِ ﻧﻮﺷﺘﻨﻢ ﺟُﺴﺖ ﻭ ﺟﻮﯼِ ﺑﯽ ﭘﺮﻭﺍﯼِ ﻭﺍﮊﻩ ﻫﺎﯾﯽ ست ﮐﻪ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﻭﺍﺭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺖ ﺭﺍ اعتراف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ؟؟؟؟؟