24 اردیبهشت, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
24 اردیبهشت, 1396
سایز فایل:
48.88 kb
کیفیت:
500×856
نظرات:
1
{total} بازدید:
1
شاید در ظاهر، کیلومترها فاصله بین من و توست اماهر باردلتنگت میشوم دستانم را که روی قلبم میگذارم آرام آرام تپیدنت را احساس میکنم چه ساده ،تمام زندگیم شده ای...